۱-روانشناسی تربیتی-کتاب روانشناسی پرورشی سیف

۲-آمار و روش تحقیق:آمار دلاور+هومن و روش تحقیق دلاور+هومن

۳-روانسنجی:سنجش و اندازه گیری هومن+سیف

۴-روانشناسی یادگیری:کتاب هرگنهان ترجمه سیف

۵-روانشناسی شخصیت:شولتز +پروین+کریمی

منابع دكتراي روانشناسي تربيتي مخصوص دانشگاه علامه طباطبايي

 

روانشناسي تربيتي اسماعيل بيابانگرد. انتشارات رشد

روانشناسي تربيتي سيف انتشارات آگاه چاپ 86

روانشناسي يادگيري سيف( مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري) انتشارات آگاه

سنجش و اندازه گيري سيف انتشارات دوران

اندازه گيري آلن ترجمه دلاور انتشارات سمت

سنجش فرايند و فرآورده سيف انتشارات دوران

روش تحقيق دلاور انتشارات بعثت

روشهاي آماري دلاور انتشارات رشد

استنباط هاي آماري ترجمه دلاور و سيامك نقشبندي انتشارات بعثت

زبان تخصصي روانشناسي از متون گوناگون

لازم به ذكر است كه آخرين چاپ اثر مورد نظر بوده

 به جهت اينكه سوالهاي دكتراي روانشناسي تربيتي را اين دو استاد مي گيرند بنابراين تمام كتابهاي آنها به شكل بالقوه داراي ارزش امتحاني هستند.

تمام كتابهاي دكتر علي اكبر سيف

تمام كتابهاي دكتر علي دلاور

 

+ نوشته شده در شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:53 توسط فرهاد تنهای رشوانلو |